ภาษา ฤดูกาล และ ตลาดที่สำคัญของพม่า

                                      ตลาดโบยกอองซาน  (Bogyoke  Aung  San Market)

          ตลาดโบยกอองซาน  หรือ ตลาดสก็อต (Scott Market)  สถานที่ช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่า  เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมาก  ตั้งแต่อาหารนานาชนิด   เสื้อผ้า  ของที่ระลึกต่างๆ  เครื่องเงิน  อัญมณี สินค้าจากชนกลุ่มน้อย  ฯลฯ  ตลาดโบยอกอองซานตั้งอยู่ใกล้กับอาคารการรถไฟของประเทศพม่าในกรุงย่างกุ้ง   ตลาดสก็อตปิดทุกวันจันทร์

ฤดูกาล พม่า

            ประเทศพม่ามี 3 ฤดูเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะ แต่จะมีฝนตกชุกและมีความชุ่มชื้นสูงกว่าไทยมาก ดังนั้น หากท่านมีปัญหาสุขภาพเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูง ควรพกยาติดตัวไปด้วยนะคะ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะไม่นิยมเดินทางไปเที่ยวพม่าในฤดูฝนค่ะ สำหรับในฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ทางเหนือของประเทศจะมีอากาศหนาว เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากค่ะ ส่วนฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน โดยเฉพาะตอนบนของพม่า ได้แก่ เมืองพุกามและมัณฑะเลย์

ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ

 

พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึง 18 ภาษา โดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้

– ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาปะหล่อง ภาษาปะลัง (ปลัง) ภาษาปะรวก และภาษาว้า

– ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ได้แก่ ภาษาพม่า (ภาษาทางการ) ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอารากัน (ยะไข่) ภาษาจิงผ่อ (กะฉิ่น) และ ภาษาอาข่า

– ตระกูลภาษาไท-กะได ได้แก่ ภาษาไทใหญ่ (ฉาน) ภาษาไทลื้อ ภาษาไทขึน ภาษาไทคำตี่ มีผู้พูดหนาแน่นในรัฐฉาน และรัฐกะฉิ่น ส่วนภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยถิ่นอีสาน มีผู้พูดในเขตตะนาวศรี

– ตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยน ได้แก่ ภาษาม้งและภาษาเย้า (เมี่ยน)

– ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน ได้แก่ ภาษามอเกนและภาษามาเลย์ ในเขตตะนาวศรี

วันสำคัญและเทศกาลใหญ่ของพม่า

อาสาฬหบูชา” ราวกลางเดือนกรกฎาคม และยังถือเป็นวันเริ่มต้Continue Reading

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษ: Myanmar) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษ: Myanmar) มีชื่อทางการว่า สาธContinue Reading